Altijd de vertrouwde A-merk producten

Waterdichte bewakingscamera's

IP is een afkorting van Internationale Protectie

De IP nummering is een code, die wordt toegepast om de beschermingsgraad van (o.a. camera) behuizingen aan te geven.

De IP-codering bestaat ui twee cijfers voor de beschermingsgraad tegen aanraking en het binnendringen van voorwerpen en tegen vocht.

Bijvoorbeeld:

IP54 staat voor Stofdicht en spatvrij
IP66 Stofdicht en waterbestendig

Bescherming tegen aanraking en binnendringende voorwerpen

 Eerste cijfer

   
 0  Geen
 bescherming
 
 1  Grote voorwerpen  Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand.
 Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50mm
 2  Middelgrote
 voorwerpen
 Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten.
 Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5mm
 3  Kleine voorwerpen  Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten.
 Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5mm
 4  Spitse voorwerpen  Bescherming tegen aanraking met een werktuig.
 Beschermd tegen aanraking met een draad.
 Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1mm
 5  Stofbescherming  Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is.
 Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen
 6  Stofdicht  Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is.
 Volledige bescherming tegen stof
     

Beschermingsgraad tegen vocht

 Tweede cijfer

   
 0  Geen
 bescherming
 
 1  Drupdicht type I  Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels.
 2  Drupdicht type 2  Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15° 
 3  Spatdicht  Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60° 
 4  Plensdicht  Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek
 5  Sproeidicht  Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek
 6  Waterbestendig  Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek
 7  Dompeldicht Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min. bij 1 meter diepte)
 8  Waterdicht  Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden

 8  Vochtigdicht  Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk

 

 Derde cijfer

   Stootenergie in Joule
 0  IP-XX0  Geen
 1  IP-XX1  0,225
 2  IP-XX2  0,375
 3  IP-XX3  0,500
 4  IP-XX4  
 5  IP-XX5  2,000
 6  IP-XX6  
 7  IP-XX7  6,000
 8  IP-XX8  
 8  IP-XX9  10,000

 

Meer info zie ook IP-code: Wikipedia

We hebben meer dan 150 bewakingscamera's u slaagt altijd
Vandaal bestendig en waterdicht voor buiten montage