Altijd de vertrouwde A-merk producten

De kleine lettertjes

Wat van ons is is van ons, en wat van u is is van u

Algemene voorwaarden zakelijk. (Particulier? Dan volgen wij de richtlijnen van het Webshop keurmerk)


ALGEMEEN
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. DeBeveiligingsMan heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u DeBeveiligingsMan hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door DeBeveiligingsMan aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan DeBeveiligingsMan worden gemeld.

DE PRIJS
DeBeveiligingsMan streeft er naar om de prijs aan te houden zoals vermeld. Prijs wijzigingen kunnen voorkomen. U vindt de laagste prijs altijd op www. DeBeveiligingsMan Echter voor de gevolgen van druk of typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

BIJDRAGE BEZORGKOSTEN
Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage van € 6,95 bij bestellingen tot 150,- Boven de 150,- euro worden deze in Nederland franco geleverd (zonder verzendkosten)

U KRIJGT ALTIJD BERICHT
Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel binnen een dag bericht en houdt DeBeveiligingsMan uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht er wordt dan in overleg met u naar een alternatief gezocht, is dit echter niet mogelijk dan vervalt de bestelling. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

LEVERING EN LEVERINGSTIJD
- Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft DeBeveiligingsMan ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. DeBeveiligingsMan kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 7 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
- Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
- Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
- Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
- Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

RUILEN EN HERROEPINGRECHT
De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:
- tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
- duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- snel kunnen bederven of verouderen;
- van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;
- van kranten en tijdschriften.
Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt DeBeveiligingsMan (www.DeBeveiligingsMan.nl) zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de gemaakte verzendkosten.
Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

ADRESWIJZIGING
Klanten zijn verplicht DeBeveiligingsMan van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang DeBeveiligingsMan geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij DeBeveiligingsMan bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u DeBeveiligingsMan om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

UW PRIVACY IS GEWAARBORGD
Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van DeBeveiligingsMan, zodat wij u kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten door ons een e-mail te zenden. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de bestel overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan DeBeveiligingsMan

AANVRAGEN VOORWAARDEN
Deze leverings- en betalingsvoorwaarden van DeBeveiligingsMan zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij DeBeveiligingsMan

 

Copyright en auteursrecht
Niets van deze website mag door derden zonder schriftelijke toestemming van DeBeveiligingsMan worden gebruikt. Het mag niet worden gekopieërd en/of geplakt naar andere websites enz. of welke andere vorm van duplicatie dan ook dat geldt zowel voor tekst foto's als ook illustratie materiaal.